കാരറ്റുകൾ

ലോർണ ക്രോസിയെർ (1948-)

കാരറ്റുകൾ ഭൂമിയെ ഭോഗിക്കുകയാണ്,
നനവിലും ഇരുളിലും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന
സ്ഥിരമാർന്നൊരു ലിംഗോദ്ധാരണം.
വേനൽ മുഴുവനും
സുഖിപ്പിക്കാൻ പണിപ്പെടുകയാണ്.
ഇത് കൊള്ളാമോടീ,
ഇത് കൊള്ളാമോ?


മറുപടിയായൊന്നും ഭൂമി
പറയുന്നില്ലെന്നതിനാലാകാം
അവ കേറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
കാരറ്റ് കേക്ക്, ബീഫ് സ്റ്റൂവിലിട്ട കാരറ്റും ഉള്ളിയും,
പഞ്ചാരപാവ് ചേർത്ത കാരറ്റ് പലഹാരം
എന്നെല്ലാമോർത്ത് നിങ്ങൾ
തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുമ്പോൾ,
ഉച്ചത്തെ കൊടുംചൂടിൽ അവ
കഴപ്പുമൂത്ത് കേറ്റുകയാണ്.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ