ബോംബിന്റെ വ്യാസം

യഹൂദ അമിഹായ് (1924-2000)

മുപ്പത് സെന്റീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതായിരുന്നു ബോംബ്.
അതിന്റെ ആഘാതം ഏഴ് മീറ്ററോളമെത്തി.
നാല് പേർ മരിച്ചു, പതിനൊന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഇതിനെചുറ്റി കാലത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും
വലിയൊരു വലയമുണ്ട്, രണ്ട് ആശുപത്രികളും
ഒരു ശ്മശാനവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചൊരു യുവതിയെ അടക്കിയത്
നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം അകലെയുള്ള
അവളുടെ നാട്ടിലാണെന്നതിനാൽ
വലയത്തിന്റെ വിസ്താരം പിന്നെയും കൂടുന്നു.
അവളുടെ മരണത്താൽ തനിച്ചായവൻ കരയുന്നത്
അകലെ കടലിനക്കരെയുള്ള നാട്ടിലായതിനാൽ
ലോകമാകെ ഈ പരിധിക്കുള്ളിലാകുന്നു.
ദൈവസന്നിധിയിലും അതിനപ്പുറവുമെത്തുന്ന
അനാഥരായവരുടെ കരച്ചിലിനെപ്പറ്റി
ഞാൻ പറയുന്നേയില്ല;
അതിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു
വലയത്തിന്റെ പരിധി, ദൈവവും.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ