പിടക്കോഴി

സ്ബിഗ്നിയെഫ് ഹെർബെർട്ട് (1924-1998)

മനുഷ്യരോടൊത്തുള്ള സ്ഥിരവാസത്തിലൂടെ എന്തായിത്തീരും എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പിടക്കോഴി. ഒരു പക്ഷിയുടേതായ ഭംഗിയും മൃദുലതയും അവൾക്കു പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഒട്ടും ഇണങ്ങാത്ത വലിയ തൊപ്പിപോലെ, തള്ളിനിൽക്കുന്ന ആസനത്തിനുമേൽ അവളുടെ വാൽ പൊങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന്, നേർത്ത കൺപോളകളാൽ ഉണ്ടക്കണ്ണുകളടച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവളുടെ നിർവൃതിയുടെ അപൂർവ്വനിമിഷങ്ങളാകട്ടെ അങ്ങേയറ്റം അറപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനെല്ലാമുപരി, ആ വികടഗാനം, തൊണ്ടപൊട്ടും വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതും പറയാൻ കൊള്ളാത്തവിധം കോമാളിത്തം നിറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി: വെളുത്ത, ഉരുണ്ട, പാടുകളുള്ള മുട്ടയ്ക്കായി.

പിടക്കോഴി ചില കവികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ