നിങ്ങള്‍ക്കാവില്ല

ഗോപാ‍ല്‍ ഹൊണാല്‍ഗെരെ (1942 – 2003)

I
ഉറക്കം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല
നിങ്ങൾക്കതിനെ സ്വപ്നം കാണാനേ കഴിയൂ.
ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ
മൂട്ടയില്ലാത്ത മെത്തയൊരുക്കാനും.

നിങ്ങളുടെ ഉറക്കമില്ലായ്‌മയോട്
എങ്ങനെ ‘ശുഭരാത്രി’ നേരണമെന്നു
പഠിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനാവില്ല.

നിങ്ങളുടെ നിദ്രാവിഹീനതയ്ക്കു
എങ്ങനെ താരാട്ടുപാടാമെന്നു 
പഠിപ്പിക്കാൻ പുണ്യാളന്മാർക്കും.

മരുന്നുകളും ‘എങ്ങനെ നന്നായി ഉറങ്ങാം’
എന്ന അമേരിക്കൻ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറും പോലെ
പ്രാർത്ഥനകളും കുമ്പസാരങ്ങളും വിഫലം.

II
പാപപരിഹാരത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും
ഉറക്കത്തിന്റെയും ലളിതമായ വരവിനായി
നിങ്ങൾ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്,
നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെതന്നെ ചുമലിൽ
നിങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കരഞ്ഞു തളർന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ,
നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കങ്ങളെല്ലാം
ജന്മനാ കിട്ടിയിട്ടുള്ള
രോഗിയായ ആ കുഞ്ഞിനെ,
വാത്സല്യപൂര്‍വ്വം തലോടൂ.
അവന് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂ
നേഴ്സറി പാട്ടുകൾ പാടികൊടുക്കൂ
ഇരുണ്ട മേഘങ്ങൾ ചന്ദ്രനോടൊത്ത്
കളിക്കുന്നത് കാണിച്ചുകൊടുക്കൂ
നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊടുക്കൂ
വേനൽമരങ്ങൾക്കിടയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ
പൂക്കളെ പോലെ തിളങ്ങുന്നത് കാണിക്കൂ

എന്നിട്ടവനോട് പറയൂ,
എങ്ങനെ ഒരു നല്ലകുട്ടിയായി വളരാമെന്ന്.
അവന് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും
രാമനെപ്പറ്റി ബുദ്ധനെപ്പറ്റി
ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി അവനോട് പറയൂ,
നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുംവരെ.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ