കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക് (1938-2023)

കല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പോകുക,
അതായിരിക്കും എന്റെ രീതി.
മറ്റാരെങ്കിലും മാടപ്രാവോ
കടുവയുടെ പല്ലിറുമ്മലോ
ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.
കല്ലാകുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം.

പുറമേ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ
കല്ലൊരു കടങ്കഥ; അതിനുള്ള ഉത്തരം
എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല.
എന്നാൽ അകത്തത് ശാന്തവും
നിശബ്‌ദവുമായിരിക്കും;
ഒരു പശുവിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും
മുകളിലായിരിക്കുമ്പോഴും,
ഒരു കുഞ്ഞത് നദിയിലേക്ക്
എറിയുമ്പോഴും.

കല്ല് പതിയെ, ഒരു ഉലച്ചിലും തട്ടാതെ,
മുങ്ങി, നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലെത്തും.
അവിടെ, മീനുകൾ വന്നതിൽ മുട്ടും
ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കും.

രണ്ട് കല്ലുകൾ കൂട്ടിയുരയ്ക്കുമ്പോൾ
തീപ്പൊരി പാളുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് കല്ലിനുള്ളിൽ
ഇരുട്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല;
ഒരുപക്ഷേ, ഒരു കുന്നിനു പിന്നിൽ
നിന്നെന്നപോലെ എവിടെനിന്നെങ്കിലും
നിലാവെളിച്ചം വന്നേക്കാം—
അകച്ചുവരിലെ വിചിത്രലിപികളും
നക്ഷത്രരാശികളും മനസ്സിലാക്കാൻ
ആവശ്യമായ വെളിച്ചം.

'Stone' by Charles Simic from 'Selected Early Poems'
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ