ജിജ്ഞാസ

സി. പി. സുരേന്ദ്രൻ (1959-)

പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി.
വീട്ടിൽ അലാറമടിക്കുന്നു,
ആരോ ഒരാൾ ഡോർബെല്ലിൽ
ചാരിനിൽപ്പുണ്ട്. അത് അവളാണ്
മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം.
അവൻ അവളെ അകത്ത് കയറ്റി.
കുറച്ചു ചായയിട്ടു കൊടുത്തു.
ആ വീടിനുതന്നെ
തീകൊളുത്തിയേക്കാനാകുന്ന
തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടവൾ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു.
അവൾ ആ കാലാവസ്ഥയുടെ കെട്ടഴിച്ചു
അത് ന്യൂ യോർക്കിലേതായിരുന്നു.
അവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെയിരുന്നു.
മുറി വികാരങ്ങളുടെ മ്യൂസിയമായി മാറി.

'Curios' by C. P. Surendran from Available Light: New and Collected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ