അവരുറങ്ങുമ്പോൾ

റോൾഫ് ജേക്കബ്സെൻ (1907–1994)

ഉറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളാണ്.
യുദ്ധമൊന്നും അപ്പോൾ അവരിലില്ല.
സ്വർഗ്ഗം പകർന്ന സ്വച്ഛതാളത്തിൽ
കൈകൾ വിടർത്തി
അവർ ശ്വാസമെടുക്കുന്നു.

കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ
അവർ ചുണ്ടുകൂർപ്പിക്കുന്നു
കൈകൾ പാതി തുറക്കുന്നു,
സൈനികരും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരും
സേവകരും യജമാനന്മാരും
അങ്ങനെ എല്ലാവരും.
നക്ഷത്രങ്ങൾ കാവലാകുന്നു
മൂടല്‍മഞ്ഞ് വാനിൽ മൂടുപടമിടുന്നു,
ആരും ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്ത
ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ.

നമ്മുടെ മനസ്സ് പാതിവിടർന്ന
പൂക്കളാകുന്ന ആ സമയത്താണ്
നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട്
സംസാരിക്കാനാകുന്നുള്ളൂ
എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ,
വാക്കുകൾ
പൊൻതേനീച്ചകളെപ്പോലെ
ഒഴുകിവന്നേനെ — ദൈവമേ,
ഉറക്കത്തിന്റെ ഭാഷയെനിക്ക്
പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും.

'When They Sleep' by Rolf Jacobsen
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ