കാവൽ മാലാഖ

റോൾഫ് ജേക്കബ്സെൻ (1907–1994)

രാവിലെ നിൻ്റെ ജനാലയ്ക്കു നേരെ
ചിറകടിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഞാൻ,
നീയൊരിക്കലും അറിയാത്ത
നിൻ്റെ ഉറ്റമിത്രം, അന്ധനുവേണ്ടി
പ്രകാശിക്കുന്ന പൂങ്കുല.

കാടിൻ്റെ ഉച്ചിയിൽ വിളറിവെളുത്ത
കോടമഞ്ഞിൻ്റെ തിളക്കമാണ് ഞാൻ,
പള്ളിമേടയിൽ നിന്നുള്ള ഒച്ചയും ഞാൻ.
നടുച്ചയ്ക്ക് പൊടുന്നനെ നിന്നിലെത്തി
വിശിഷ്‌ടമായൊരാനന്ദം പകരുന്ന ചിന്ത.

കാലങ്ങളായി നീ സ്നേഹിച്ചയാളാണ് ഞാൻ.
എന്നുമെപ്പോഴും കൂടെ നടന്ന്
നിന്നെയുറ്റുനോക്കി നിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട്
ഞാനെൻ്റെ ചുണ്ടുചേർക്കുന്നു,
നീയതറിയുന്നില്ലയെങ്കിലും.

ഞാൻ നിൻ്റെ മൂന്നാം കൈ,
രണ്ടാം നിഴൽ — നീയൊരിക്കലും
സമ്മതിക്കാത്ത, നിന്നെയൊരിക്കലും
മറക്കാനാകാത്ത, വെളുത്തനിഴൽ.

Guardian Angel by Rolf Jacobsen from The Winged Energy of Delight
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ